Hepimiz, davranışlarımızın, kişiliğimizin diğerleri üzerindeki etkisini merak ederiz. Bir geribildirimin, gerçek, yararlı ve iyi olması, onu yapıcı bir geribildirim haline getirir. Yıkıcı geribildirim ise, “yargılayan, aşırı ve zamansız yüzleştiren, gizli mesajlar” içerir. Tüm ilişkilerde olduğu gibi, iş ortamındaki ilişkilerde de geribildirim alışverişinin gerçekçi, işlevsel ve verimli olması için son derece önemlidir.

Amaç: Katılımcıların iş yaşamında; yöneticilerine, ekip arkadaşlarına, paydaşlarına yapıcı/verimli geribildirim alışverişi yapma becerilerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Geribildirimin tanımı, anlamı, nedeni, etkisi
  • İlkeler: Yararlı, işlevsel, somut, öncelik, bağlam, gelişim adımları
  • Geribildirim formülasyonu
  • Yöntemler: Doğrudan, soru sorarak, sandviç, bilgi ve yöntem önermek, yorum
  • Zor konular: Olumsuz geribildirim, yüzleştirme; ne zaman, nasıl, neden

Hedef Kitle: Kurum çalışanları