Kurum çalışanları, bir yandan iş hayatının, kurumun, çalıştıkları alanın gereklerini yerine getirirken, bir yandan da pek çok ilişkiyi yönetirler. Pek çok insanla temas ederek, onları yönlendirir ve koordine ederler. Bu görevi yaparken, tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate almak durumundadırlar. Yaşamda olduğu gibi, kurum içinde de verimli bir ekip olabilmek, etkili iletişim becerilerinin yanı sıra, ekip üyelerinin birbirlerini tamamlama, geliştirme istekleri ve bu isteği hayata geçirebilecek yöntemleri etkili bir şekilde uygulayabilmeleri ile mümkün olur. Her ekip üyesinin, bu bilinci geliştirmesi ve ortak hedefler doğrultusunda çalışması, kurum kültürünün sürdürülebilmesi için önemlidir.

Amaç: Katılımcıların, etkin, verimli bir ekip olarak, birlikte çalışma motivasyonlarını artırmak amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Okulda ekip olma ölçütleri
  • Ekipte destek ve işlev rolleri
  • Ekip içi ve dışı iletişim
  • Sınırlar ve birbirini tamamlama
  • Ekipte krize müdahale

Hedef Kitle: Kurum çalışanları