İş yaşamında yetişkin görünen insanların zaman zaman bir çocuk gibi ya da ezberlenmiş ebeveyn tutumlarından oluşan önyargılarla hareket ettiklerini görebiliriz. Tam da bu nedenle bazen iletişim kurulduğu zannedilirken aslında farklı kanallar devrede olduğu için kopukluklar yaşanabilir. Herkesin iş yerinde 3 ego durumuyla olabilmesi en verimli ve sağlıklı olandır.

Amaç: Katılımcıların, iş yaşamındaki iletişimlerinde Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarını olumlu ve verimli kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Çocuk ego durumları: Çocuklukta yaşamda kalma ve ilişki kurmak için geliştirdiğimiz stratejiler
  • Yetişkin ego durumları: Şimdi-buradaki “ben”in ürettiği seçenekler
  • Ebeveyn ego durumları: Otorite figürlerinden kopyaladığımız ve tekrar ettiğimiz duygu, düşünce, davranışlar
  • Egoların savaşı: İş yaşamında ego durumlarının analizi ve çözümler

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar