Kitlesel travma söz konusu olduğunda, bir çok düzeyde belirsizlik oluşur. Ne olduğunu anlamlandırma, bilgi edinme, iç ve dış kaynakları gözden geçirerek harekete geçme gibi ihtiyaçlar ön plana çıkar. Kurum içinde travma ve etkileri ile ilgili bilgi edinilmesi, baş etme yollarının fark edilmesi psikolojik sağlamlık için önemlidir.

Amaç: Kurumda ya da kurumu ilgilendiren bir travma yaşandığında; travmanın anlamı-etkisi, psikolojik sonuçları ve travma sonrası psikolojik sağlamlık için yapılabileceklerin kapsanması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Travmanın tanımı, etkisi, anlamı
  • Kurum çalışanlarının ve yakınlarının travmayı yaşama şekli
  • Farklı yaş gruplarına travmanın etkisi
  • Herkes farklı baş eder: Travmayla baş etmede ‘Basic Ph modeli’
  • Psikolojik sağlamlık için süreç analizi ve müdahale yöntemleri

Hedef Kitle: Kurum çalışanları ve yakınları