Kurumda bir durum, sorun, başarı ya da herhangi bir etkileşime bakıldığında, herkes farklı yönlerini görebilir. Bunun temel nedeni kişilerin o anki duygu durumu, geçmiş öğrenmeleri, değer yargıları kısaca düşünme tarzlarıdır. Düşünme tarzları kişinin neyi önce, neyi sonra ele adığını, neye, ne kadar önem verdiğini etkiler. Özetle, yaşanan durumunun nasıl algılandığı düşünme şekliyle oldukça ilgilidir. Farklı düşünme şekillerinin farklı fırsatları ve büyük resmi görmeye etkisi büyüktür.

Amaç: Katılımcıların, farklı düşünme ve öğrenme türlerinden hangisine yatkın olduklarını fark etmeleri ve farklı düşünen, farklı olan iletişim ve iş birliği kurma yollarını keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

 • Beyinde düşünme ve öğrenme süreci
 • Nasıl düşünüyorum, öğreniyorum, dinliyorum, konuşuyorum?
  1. İlişki ve duyguyla
  2. Teoriyle
  3. Sistemle
  4. Hareketle
 • Benden farklı öğrenenle iş birliği yolları
 • Farklı, birlikte ve zengin

Hedef Kitle: Kurum çalışanları

There are no upcoming events at this time