Kurumların kendi içinde kapasitelerini güçlendirmeleri, ilke ve değerlerinin, misyonun, kültürün, kurum çalışanları tarafından sahiplenilmesini ve korunmasını kolaylaştırır. Geliştirilen bir eğitim içeriğinin (seminer, atölye, program vb.) kurum çalışanları tarafından uygulanması, kapasite geliştirme çalışmalarının önemli bir adımıdır. Bu eğitim çalışmalarının kaliteli ve etkili uygulanabilmesi için, eğitici eğitimleri düzenlenerek, kurum içinde görev alacak kişilerin eğitimcilik becerilerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi gerekir.

Amaç: Katılımcıların, ilgili konu kapsamında, eğitimcilik becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yetişkin eğitiminde eğitimcilik becerileri
  • Konu hakimiyeti
  • İletişim ve grup yönetimi
  • Kurum kapasitesinin geliştirilmesi
  • Süreç ve sonuç değerlendirme

Hedef Kitle: Kurumda eğitim veren çalışanlar