Kurumdaki yöneticilerin en temel işlevi, ilişkileri, süreç ağlarını, kurumun amacına hizmet edecek şekilde düzenleyebilmektir. Bu düzenlemede, tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olmaları önemlidir.

Amaç: Kurumdaki yönetici adaylarının sorumlu oldukları alanlarda planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Liderlik tanımı, anlamı ve etkisi
  • İlişkide ve yönetimde ihtiyaçların belirlenmesi
  • Yönetici olmadan önce ve sonra
  • Süreç ve içerik analizi
  • Üstünden ve astından geribildirim alma yöntemleri

Hedef Kitle: Yönetici adayları

İleri tarihli etkinlik bulunamadı