KURUM EĞİTİM AÇIKLAMA
İLİŞKİNİN KAPILARI Nisan 2017’de SEV Üsküdar İlkokulunda öğretmenlere sınıfta “yapılandırma, kabul ve ilişkideki yer” ihtiyacını nasıl karşılayabilecekleri üzerine farkındalık amaçlı 2 saatlik seminer verilmiştir.
GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM Ağustos 2017’de Işık Okulları Ispartakule kampüsü öğretmen ve yöneticileri ile okul ortamında geribildirimin anlamı, etkisi ve yöntemlerini yapıcı ve demokratik bir çerçevede okulda uygulama becerileri üzerine 2 gün süren “Gerilmeden Geribildirim” atölyesi gerçekleştirilmiştir.
KELEBEĞİN KOZASI-VELİ SEMİNER Eylül 2017’de çocukları 1. sınıfa başlayan FMV Işık Okulları Ispartakule kampüsü velilerine; okula uyum, gelişim, okulla işbirliği kapsamında  1 saatlik sunum yapılmıştır. Bağlı olma ile bağımlılık arasındaki fark sunum boyunca ele alınmıştır.
KURUM İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM Eylül 2017’de Irmak Okulları idari personeline 1 tam gün etkili iletişim becerileri eğitimi verilmiştir.  Önyargılar, dinleme, kendini ifade etme, takdir ve eleştiri atölyenin temel başlıkları olmuştur.
ERGENLERİN İLİŞKİ KAPILARI Ekim 2017’de Ergenlik döneminin özellikleri, ergenle okulda ve sınıfta ilişkide ihtiyaçlar, algı, kabul ve çerçeve oluşturma bağlamında giriş kapıları SAC öğretmenleriyle   1 günlük eğitim atölyesinde çalışılmıştır.
İLİŞKİNİN KAPILARI Kasım 2017’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezinin  toplantısında danışmanlıkta ilişkinin anlamı ve kapıları hakkında  2 saatlik seminer verilmiştir.
1. ERGENİ TAKDİR ve ELEŞTİRİNİN GÜCÜ
2. ÇOCUK KORUMA
3. DUYGULARA DAİR İNCE MESELELER
Kasım 2017’de Günümüzde Anne Baba Olmak Sempozyumu kapsamında “Ergeni Takdir ve Eleştirinin Gücü”, “Çocuk Koruma” ve Duygulara Dair İnce Meseleler” başlıklarında 3 seminer sunulmuştur.
ERGENLE İLETİŞİM Kasım 2017’de Ortaokul velilerine ergenlik, ergenle iletişim ve ergeni takdir ve eleştiri konularında 1 saatlik seminer verilmiştir.
İLİŞKİNİN KAPILARI Kasım 2017’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Üsküdar Rehberlik Araştırma Merkezinin eğitim yılı başlangıç toplantısında danışmanlıkta ilişkinin anlamı ve kapıları hakkında  yarım gün süren atölye gerçekleştirilmiştir.
AİLE İÇİ İLETİŞİM Kasım 2017’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Salacak İmam Hatip Ortaokulu velilerine  2 saatlik Aile İçi İletişim semineri verilmiştir.
ARKADAŞ İLİŞKİLERİ ve ZORBALIK Kasım 2017’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Faik Reşit Unat Ortaokulunda öğrencilere arkadaşlık ilişkileri ve zorbalık hakkında  1 saatlik seminer verilmiştir
ERGENİ TAKDİR VE ELEŞTİRİNİN GÜCÜ Aralık 2017’de Z kuşağında ebeveyn olma sempozyumu kapsamında velilere ergeni takdir ve eleştiriyle ilgili  2 saat süren atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
ERGENLE İLETİŞİM Aralık 2017’de Çevre Koleji öğretmenlerine ergenle iletişim hakkında 1 saatlik seminer çalışması gerçekleştirlmiştir.
İLİŞKİNİN KAPILARI Aralık 2017’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Çekmeköy Rehberlik Araştırma Merkezinin  toplantısında danışmanlıkta ilişkinin anlamı ve kapıları hakkında  2 saatlik seminer verilmiştir.
ARKADAŞ İLİŞKİLERİ ve ZORBALIK Ocak 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Çifte Havuzlar Ortaokulunda öğrencilere arakdaşlık ilişkileri ve zorbalık hakkında  1 saatlik seminer verilmiştir.
OKULDA SÜREÇ YÖNETİMİ ve LİDERLİK Ocak- Haziran 2018’de Üsküdar Sev Okulu yönetim ekibine 6 oturumdan (12 saat) oluşan okulda süreç yönetimi ve liderlik konulu etkileşim grubu çalışması gerçekleştirilmiştir.
İLETİŞİM BECERİLERİ Şubat 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Darüşşafaka Belletmenlerine etkili iletişim konulu seminer verilmiştir.
ERGENLE İLETİŞİM Mart 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Çifte Havuzlar Ortaokulu velilerine  1 saatlik Ergenle İletişim semineri verilmiştir.
OKULDA SÜREÇ YÖNETİMİ ve LİDERLİK Mart-Haziran 2018’de FMV Ispartakule Işık Okulları yönetim ekibine 6 oturumdan (12 saat) oluşan okulda süreç yönetimi ve liderlik konulu etkileşim grubu çalışması gerçekleştirilmiştir.
BEYiNİN “AN”I KÜMELERİ Mart 2018’de İzmir SEV Amerikan Kolejinin Rehberlik Paylaşım Günleri kapsamında Transaksiyonel Analizin bir kavramı olan Ego Durumlarının beyin işleyişinde ve beyinde biriktirilen anılara etkisi üzerine “BEYİNİN “AN”ı kümeleri isimli sunum yapılmıştır.
BAĞIMLILIK SEMİNERİ Mart 2018’de Bağımlılığın nedenleri ve etkileri üzerine İstak Acıbadem Okulları velilerine  1 saatlik seminer verilmiştir.
EŞİTLİK SEMİNERİ Nisan 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında sivil toplum ve gönüllü katılımcılara eşitliğin etkisi ve ayrımcılığın önlenmesi hakkında   2 saatlik seminer verilmiştir.
ARKADAŞ İLİŞKİLERİ ve ZORBALIK Nisan 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine arkadaşlık ilişkileri ve zorbalık hakkında seminer verilmiştir.
SINAV KAYGISI ve ERGENLER Nisan 2018’de Üsküdar SEV ortaokul velilerine kaygının nedenleri ve veli olarak müdahale yöntemleri hakkında  2 saatlik sunum yapılmıştır.
BAĞIMLILIK SEMİNERİ Nisan 2018’de Bağımlılığın nedenleri ve etkileri üzerine İstek Acıbadem Okulları lise öğrencilerine  1 saatlik seminer verilmiştir.
BAĞIMLILIK SEMİNERİ Nisan 2018’de Bağımlılığın nedenleri ve etkileri üzerine İstek Acıbadem Okulları ortaokul öğrencilerine 1 saatlik seminer verilmiştir.
ERGENLE İLETİŞİM Mayıs 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında, ergenle iletişim hakkında Salacak İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine  1 saatlik seminer verilmiştir.
ÜÇ EGO DURUMUNDA TRAVMA Haziran 2018’de Porta gönüllü çalışmaları kapsamında Egeden Çocuk ve Travma Vakfı ve Bayraklı RAM işbirliğinde gerçekleştirilen travma sempozyumunda ego durumlarına travmanın etkisi hakkında 3 saatlik atölye gerçekleştirilmiştir.
EĞİTİM YILINA MERHABA ATÖLYE Ağustos 2018’de 4 günlük çalışmada tüm öğretmenlerle; “ilişkinin kapıları”, “duygulara dair ince meseleler”, “otoritenin anlamı: koruma ve destek” ve “gerilmeden geribildirim” başlıklı atölyeler okulda ve öğretmenlikte yansımalarıyla ele alınmıştır.
İLİŞKİNİN KAPILARI Ağustos 2018’de Öğretmenlere ilişki becerileri ve ilişkinin 3 temel kapısı; çerçeve, algı ve kabul kapıları 2 saatlik seminerde sunulmuştur.
KELEBEĞİN KOZASI-VELİ SEMİNER Eylül 2018’de çocukları 1. sınıfa başlayan FMV Işık Okulları Ispartakule kampüsü velilerine; okula uyum, gelişim, okulla işbirliği kapsamında  1 saatlik sunum yapılmıştır. Bağlı olma ile bağımlılık arasındaki fark sunum boyunca ele alınmıştır.
ERGENLERİN DUYGULARIYLA DANS Eylül 2018’de Ortaokul ve lise öğretmenleriyle, ergenlerin duygularını anlama, duygu düzenleme ve müdahale yöntemleri üzerine atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM Ekim 2018’de Türkiye Özel Okullar Derneği merkez binasında farklı okullardan eğitimcilerin katılımıyla yarım gün süren geribildirim atölyesi gerçekleştirilmiştir.

 

EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 22 Ekim 2018’de İzmir MEV Güzelbahçe Koleji’nde Velilere Eksik Fazla Ebeveynlik Semineri Sunuldu.
ERGENLERLE İLİŞKİDE EKİP OLMAK ve BELLETMEN ÖĞRETMENLİK 1, 15 ve 29 Kasım tarihlerinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları belletmen öğretmen ekibine; ilişki becerileri, ekip olma ve ergen gelişimi konulu 5 oturumdan oluşan eğitim atölyesinin 3 oturumu gerçekleştirilmiştir.
GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM – Yönetim Ekibi 12 Kasım’da Fide Okulları yönetim ekibine geribildirim yaklaşım ve yöntemleri hakkında atölye çalışması gerçekleştirildi.
EKİP İÇİ İLETİŞİM VE GERİBİLDİRİM 21 Kasım tarihinde MEF Okulları yöneticileriyle ekip içi iletişim ve geribildirim atölyesi gerçekleştirildi.
İLİŞKİDE ALGI-YAPILANDIRMA-KABUL VE DANIŞMANLIKTA KULLANIMI 6 Aralık tarihinde Çekmeköy RAM Gönüllü Atölye-İlişkide Algı-Yapılandırma-Kabul ve Danışmanlıkta Kullanımı üzerine atölye gerçekleştirildi.
Ergeni Kim Korur Hain Kurttan / Kadıköy Anadolu Lisesi 9 Aralık tarihinde Kadıköy Anadolu Lisesinde ‘Ergeni Kim Korur Hain Kurttan’ semineri gerçekleştirilmiştir.
ERGENLERLE İLİŞKİDE EKİP OLMAK ve BELLETMEN ÖĞRETMENLİK 13 Aralık tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları belletmen öğretmen ekibine; ilişki becerileri, ekip olma ve ergen gelişimi konulu 5 oturumdan oluşan  eğitim   gerçekleştirilmiştir.
GERİLMEDEN GERİ BİLDİRİM 18 Aralık tarihinde MEF Okulları öğretmenleriyle iletişim ve geribildirim atölyesi gerçekleştirilmiştir.
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 20 Aralık 2018 tarihinde Düşünür Koleji Anaokulunda, ‘Okul Öncesinde Eksik Fazla Ebevenylik’ atölyesi gerçekleştirilmiştir.
EĞİTİMDE TRANSAKSİYONEL ANALİZ 22 Aralık tarihinde Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğrenme Şenliğinde ‘Eğitimde Transaksiyonel Analiz’ atölyesi gerçekleştirilmiştir.
EKİPTE İLETİŞİM ve GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM – Öğretmenler 5 Ocak 2019 tarihinde MEF Okulları Öğretmenleriyle, ‘Gerilmeden Geri Bildirim Atölyesi’ Gerçekleştirilmiştir.
EKİPTE İLETİŞİM ve GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM – Öğretmenler 8 Ocak 2019 tarihinde MEF Okulları Öğretmenleriyle, ‘Gerilmeden Geri Bildirim Atölyesi’ Gerçekleştirilmiştir.
DUYGULAR ATÖLYESİ 17 Ocak 2019 tarihinde Çekmeköy RAM Gönüllü Atölye- İlişkide Empatinin Etkisi, Duygu Düzenlemesi ve Çocuklarla İlişkide Kullanılması atölyesi gerçekleştirildi
OKULDA ETİK İKİLEMLER 1 Şubat tarihinde Türkiye Özel Okullar sempozyumunda okulda yaşanan etik ikilemler semineri gerçekleştirildi.
GERİLMEDEN GERİBİLDİRİM 9 Şubat tarihinde MEF Okulları Öğretmenleriyle, ‘Gerilmeden Geri Bildirim Atölyesi’ Gerçekleştirildi
TOPLUMSAL CİNSİYET 21 Şubat tarihinde Çekmeköy RAM Gönüllü Atölye- Ayrımcılığın Önlenmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Psikolojik Danışmanın Okuldaki Rolü
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 27 Şubat tarihinde Üsküdar Burhaniye Ortaokulu- ‘Eksik Fazla Ebeveynlik ‘ Sunumu Gerçekleştirildi
GERİLMEDEN GERİ BİLDİRİM 9 Mart tarihinde MEF idari personeli ile ‘Gerilmeden Geri Bildirim’ atölyesi gerçekleştirildi.
DUYGULAR YÖNETİMİ 15-16 Mart tarihlerinde Samsun öğrenme şenliğinde Duygular yönetimi atölyesi gerçekleştirildi.
GERİLMEDEN GERİ BİLDİRİM 31 Mart tarihinde MEF Okulu İdari personeli ile ‘İletişim Kapıları ve Gerilmeden Geri Bildirim’ atölyesi gerçekleştirildi.
SINAV KAYGISI 11 Nisan tarihinde Üsküdar SEV Ortaokulunda ‘Ergenlerde Sınav Kaygısı’ Semineri gerçekleştirildi.
KLİNİK PSİKOLOG OLMAK 25 Nisan tarihinde VKV Özel Lisesi Meslekle Gününde ‘Klinik Psikolog Olmak’ konuşması gerçekleştirildi.
KİM KORUR ERGENİ HAİN SINAVDAN 18 Mayıs tarihinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde ‘Kim Korur Ergeni Hain Sınavdan’ semineri gerçekleştirildi.
DUYGULAR 21 Ağustos tarihinde Irmak Okulları çalışanları ve öğretmenleri ile ‘Duygular’ semineri gerçekleştirildi.
İLETİŞİM BECERİLERİ 22 Ağustos tarihinde Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık öğretmenleri ile İletişim Becerileri atölyesi gerçekleştirildi.
ZORBALIK 8 Kasım tarihinde Melih İsfendiyar İlkokulu Okulunda Zorbalık Veli Semineri gerçekleştirildi.
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 13 Kasım Faik Reşit Unat Ortaokulunda Eksik Fazla Ebeveynlik Semineri gerçekleştirildi.
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 14 Kasım Sait Cordan Ortaokulu: Eksik Fazla Ebeveynlik Semineri gerçekleştirildi.
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 15 Kasım Darüşşafaka Eğitim Kurumları: Eksik Fazla Ebeveynlik Semineri gerçekleştirildi.
ZORBALIK 15 Kasım: Melih İsfendiyar İlkokulu Okulda Zorbalık Öğretmen Semineri gerçekleştirildi.
ETİK İKİLEMLER 21 Kasım: Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü: Okulda Etik İkilemler Öğretmen Semineri gerçekleştirildi.
GERİLMEDEN GERİ BİLDİRİM 22 Kasım: Faik Reşit Unat Ortaokulu: Geribiildirim Öğretmen Atölyesi gerçekleştirildi.
ETİK 4 Aralık 2019 tarihinde Maltepe Üniversitesinde Etik Dersi
EKSİK FAZLA EBEVEYNLİK 11 Aralık 2019 tarihinde Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Vakfı’nda Eksik Fazla Ebeveynlik Semineri gerçekleştirildi
ERGENİ TAKDİR VE ELEŞTİRİNİN GÜCÜ 13 Aralık tarihinde Aydın Doğan Vakfında ‘Ergeni Taktir ve Eleştrinin Gücü’ Atölyesi gerçekleştirildi.