Transaksiyonel Analiz ebeveynin, yöneticinin, “Kural koyan” ve “Besleyen Ebeveyn” ego durumlarının işlevlerinin yaşamsal olduğunu belirtir. Bir okul yöneticisinin sınırlarını nasıl koruduğu, ekibine destek verip, onları beslerken, aynı zamanda gelişim için ekibini zorlamayı unutmaması önemlidir. Okulun güvenli ve aynı zamanda hareket eden, dinamik ilişkiler ağı oluşturabilmesi, bir anlamda okul yöneticisinin Ebeveyn Ego Durumlarını kullanma becerisiyle doğru orantılıdır.

Amaç: Okul yöneticilerin TA kavramları ile kendilerini, ilişkilerini ve okulu analiz etmesi ve yönetim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Okulun ve yöneticinin Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumları
  • Yöneticinin ve okulun yaşam kurgusu
  • Özerk lider, okul, öğretmen, öğrenci
  • Liderin, okulun ve çalışanları kabul alma yolları
  • Okul yaşamında oynanan psikolojik oyunlar
  • Liderin olumlu – olumsuz ebeveyn ego durumları

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı