Yönetim süreçlerinde insanlar bazen  kurban, kurtarıcı ya da zalim (suçlayıcı) rolüne bürünebilir. Bunun altında genellikle yaşanan ya da yaşanacak durumla ilgili kaygı, endişe, korku, suçluluk, utanç gibi duygular olabilir. Kimi zaman da istediğini yaptırabilmek için gücünü kullanmak için; zorbalık, kandırma, kurtarıcılık, duygu sömürüsü ortaya çıkabilir.  Bazen üst konumdaki yöneticiler bazen ast konumundaki çalışanlar birbirine olat atıp zorlayabilir. Oyunsuz bir ilişki ve yönetim için kurallar, sınırlar ve destek için kültür oluşturmak gerekir.

Amaç: Yöneticilerin kendilerinin ve ekiplerinin; okul yaşamında bilinç dışı oynadıkları psikolojik oyunları ve bilinçli oynadıkları güç oyunlarını fark etmelerini ve oyundan çıkma becerilerini desteklemek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik:

  • Okulda psikolojik ve güç oyunlarının tanımı
  • Drama üçgeni: Okulda suçlayıcı, kurtarıcı, kurban rolleri
  • Ekipte kabul alma ve sevilme çabası olarak drama üçgeni
  • Oyundan çıkış yöntemleri
  • Drama üçgeninin panzehiri otonomi üçgeni: Koruma, izin, akıl enerji

Hedef Kitle: Yöneticiler