Transaksiyonel Analize göre, bireylerin olduğu gibi kurumların/okulların da kişiliği vardır. Bu kişiliğe okul kültürü de denilebilir. Okulun kişiliğinin hangi kaynaklardan, izinlerden, yasaklardan beslendiği gelişimini destekleyen ve engelleyen etkenlerin keşfedilmesini sağlar. Okulun kurucuları ve yöneticileri; okulun duyguları, düşünceleri, yöntemleri, zamanı nasıl yaşadığında önemli figürlerdir. Yaşayan ve gelişen bir okul için Çocuk ego durumunun özgür duygularına, Yetişkin ego durumunun düşünen analiz eden stratejilerine ve Ebeveyn ego durumunun ilkelerine ihtiyaç duyulur.

Amaç: Yöneticilerin ve okulun kurucularının, (kişiliklerine) etki eden bilinçli ve bilinçdışı unsurlardan oluşan yaşam kurgularının okulun öyküsüne etkilerini keşfetmeleri ve ’şimdi-burada’ya uygun ihtiyaçları karşılamak için bakış açıları oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yaşam kurgusu nedir, nasıl oluşur?
  • Okulun kurucusunun ve yöneticinin yaşam kurgusu
  • Okulun yaşam kurgusu
  • Okulda bilinçli ve bilinçdışı alınan komutlar, izinler
  • Okulun değişim ihtiyacı ve fırsatı

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı