Empati diğerinin bakış açısıyla bakabilmek, onun duygularını ve düşüncelerini anlayabilmek olarak tanımlanabilir. Çoğu kez bir ilişkide empatik olmak yeterliymiş gibi görünür. Oysa empati hoşgörü, rehberlik, cesaretlendiren bir destek ve birlikte üreten bir kapsayıcılıkla birleşmediğinde ilişkinin ve eğitimin verimi düşer. Anlamak birinci adımdır ama ekip olmak ve birlikte yürümek için karşılıklı ihtiyaçların görülmesi ve karşılanması gerekir.

Amaç:  Okul yöneticilerinin okul ve özel yaşamlarında empatinin ötesindeki ihtiyaçları fark etmeleri ve okul yönetiminde bu ihtiyaçları karşılama becerilerini ortaya çıkarmaları, geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Empati olumlu mu tarafsız mı?
  • Yöneticiden beklenen: Heyecan ve güven, umut ve rehberlik
  • İlişkideki 8 ihtiyacın kullanımı: Güven veren lider, ekiple anlamlı deneyimler edinme, ekibe destek, ekipten destek, tecrübelerin paylaşılması ve rehberlik, ‘kendi gibi olabilen’ lider, liderin ve ekibin imzası, diğerinin benim için bir şey başlatması, sevginin ifadesi

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı