Okulda ve eğitimde yöneticinin ekibini tanıması son derece önemlidir. Bir yandan kimin neyi yapabileceğini bilmek bir yandan da ekipteki her bireyin becerilerini geliştirmek gerekir. Bu nedenle yönetici ekibini tanımak, desteklemek ve onları zorlamak için doğru ve uygun yöntemleri seçmek durumundadır.

Amaç: Okuldaki yöneticilerin etkin, verimli ekipler oluşturmaları için takım rollerini fark etmeleri, ekibin ve bireylerin geliştirilmesi gereken ve güçlü yönlerini fark ederek desteklemeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Ekip olma ölçütleri
  • Takımdaki rolleri fark etme ve ihtiyaçları destekleme
    • Koordinatör, uygulayan, yeşerten, takım işçisi, tamamlayan / bitiren, gözlemleyen / değerlendiren, şekil veren, kaynak araştıran
  • 3 tür lider: Yasal – Doğal – Psikolojik
  • Liderin krize müdahalesi

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı