Toplumun bireyler için belirlediği cinsiyet rolleri zaman zaman kişileri kısıtlayabilir. Belirlenen bu rollere göre oluşan kalıplar, okulda öğrencilerin gelişimlerine olumsuz etki edebilir. Okulların ve eğitimcilerin eşitlikçi bir tutumla eğitim sağlamaları beklenir. Eşitlikçi okul ve eğitim ortamını oluşturmak için en önemli kaynak ve rehberler ise çocuklardır. Onların hayalleri, duyguları, adalet anlayışları bize yol gösterebilir.

Amaç: Okuldaki yöneticilerin, okulda toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl algılandığı/yaşandığıyla ilgili farkındalık kazanmaları, okulda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yönetici olarak uygulamalar planlamaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Cinsiyet rolleri ve okul yaşamı
  • Cinsiyet rolleri nasıl gelişir?
  • Örtük ve açık (düşmanca) cinsiyetçilik
  • Eşitlikçi okul ve ilişkiler
  • Yöneticiye düşenler

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı