Eğitimin ve bir kurum olarak okulun eşit fırsat yaratmaları beklenir. Okul yöneticileri bu fırsatların oluşturulması ve düzenlenmesinde liderlik ederler. Farklılıkları öğrenme ve gelişim fırsatı olarak gören okullar fark yaratır, model olurlar. Herkesin kapsandığı okullarda aidiyet ve üretkenliğin arttığı bilinmektedir.

Amaç: Yöneticilerin okulda adalet ve eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, okul içinde farklılıkları zenginlik olarak görerek ve kapsayarak yapılabilecekler üzerine planlamalar yapmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Kalıp yargı, önyargı, ayrımcılık süreci
  • Ayrımcılık türleri, nedenleri, etkileri
  • Okulda açık ve gizli ayrımcılık
  • Okulda eşitlikçi tutum için yönetime düşen
  • Eşitlikçi yönetim ve lider profili

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı