Transaksiyonel Analize göre, her insanın “Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn” ego durumları olarak adlandırılan üç yanı vardır. Her ego durumunun olumlu-işlevsel ve olumsuz-işlevsiz (zararlı) kullanımı söz konusudur. Okuldaki yöneticilerin bu ego durumlarının farkında olması ve yönetim becerilerine olumlu yansıtabilmeleri gerekir. Bir başka deyişle, Çocuk ego durumunun coşkulu ve yaratıcı tarafını, Yetişkin ego durumunun analiz eden ve soğukkanlı tutumunu ve Ebeveyn ego durumunun önyargısız ve ilkeli yaklaşımını liderlikte birleştirebilmesi beklenir.

Amaç: Okul yöneticilerinin, ekiplerini ve okulu yönetirken Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarını olumlu ve verimli kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Çocuk ego durumları: Duyguların yönetim becerilerine yansıması
  • Yetişkin ego durumları: Şimdi-buradaki “ben”in ürettiği seçenekleri yöneticinin analiz edebilmesi
  • Ebeveyn ego durumları: Okulun ve liderin değer yargılarının yönetim becerilerine etkisi
  • Egoların sinerjisi: Yöneticinin, okulun ve öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların ego durumlarının sentezi

Hedef Kitle: Yöneticiler