Okul duygu ve düşüncenin her an birbirine karıştığı, birbirini etkilediği, birlikte yürüyen iki enerji olarak tanımlanabilir. Bir liderin duygularını nasıl yönettiği ve gösterdiği her an takip edilir. Okulda lider sadece kendisinin değil ekibinin de duygularını anlamak, düzenlemesine yardımcı olmak durumundadır. Bir başka deyişle, kapsayıcı ve besleyici olmanın gücünü kullanabilmelidir.

Amaç: Okul yöneticilerinin, ekibi yönetirken kendi duygularını ve başkalarının duygularını; fark edebilme, anlamlandırma becerilerini okul aidiyetini güçlendirilmek için kullanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Eğitimde duyguları tanıma, fark etme, isimlendirme, ifade edebilme
  • Yöneticiye gösterilen – gösterilmeyen duygular
  • Yöneticinin göstermesi – gizlemesi gereken duyguları
  • Kendisinin ve diğerinin duygusunu yönetebilme
  • İlişkilerde, ekipte, liderde duygular ve empati
  • Duygusal zeka: Duygu, düşünce ve davranışı birleştirebilmek

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı