Kitlesel travma söz konusu olduğunda, ne olduğunu anlamlandırma, bilgi edinme, iç ve dış kaynakları gözden geçirerek harekete geçme gibi ihtiyaçlar ön plana çıkar. Okul yöneticileri, bir yandan kendileri travmatik olaylarının etkisi içinden geçmeye çalışırken diğer yandan da okul çalışanlarını, velileri ve öğrencileri destekleyecek şekilde liderlik becerilerini sürdürmeleri gerekir. Bu bağlamda, yöneticilerin travmayı, etkilerini ve uygun şekilde müdahale etme yöntemlerini bilmeleri önemlidir.

Amaç: Okulda ya da okulu ilgilendiren bir travma yaşandığında; yöneticinin travmanın anlamı-etkisi, psikolojik etkileri ve travma sonrası psikolojik sağlamlık için yapabileceklerinin ele alınması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Travmanın tanımı, etkisi, anlamı
  • Travma öncesi-anında-sonrasında okul yöneticisine düşen
  • Liderin travma sonrası, öğrenci-öğretmen-veliyi desteklemesi
  • Yöneticinin travmayla baş etmede ‘Basic Ph modeli’nin okulda uygulaması
  • Psikolojik sağlamlık için liderin süreç analizi ve müdahalesi

Hedef Kitle: Okul yöneticileri

İleri tarihli etkinlik bulunamadı