Yaşamın ilk yıllarından itibaren hayatımızdaki “önemli ötekiler” bize yol gösterir ya da kısıtlar. Okuldaki yöneticiler hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dikkatle izledikleri rehberlerdir. Bu nedenle okul yöneticileri söyledikleri ve söylemedikleri sözlerle, verdikleri ve vermedikleri geribildirimlerle etkili olurlar. Okul yöneticisinin geribildirim vermek kadar almayı ve istemeyi de bilmesi değerlidir.

Amaç: Okul yöneticisinin üstleriyle, eş düzeydeki çalışanlarla, ekip arkadaşlarıyla, öğrencilerle ve velilerle yapıcı, verimli geribildirim alışverişi becerilerinin güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yöneticiden gelen, yöneticiye verilen geribildirim
  • İlkeler: Kapsayıcı, yararlı, işlevsel, somut, öncelik, bağlam, yönlendiren gelişim adımları
  • Geribildirim formülü: Davranış + Etki + Çözüm için Eylem
  • Geribildirimde 3 boyut: Kavramsal – deneyimsel – yapısal
  • Yöntemler: Doğrudan, soru sorarak, sandviç, bilgi ve yöntem önermek, yorum
  • Zor konular: Olumsuz geribildirim, yüzleştirme; ne zaman, nasıl, neden?

Hedef Kitle: Yöneticiler