Okuldaki yöneticilerin en temel işlevi, ilişkileri, süreç ağlarını, eğitimin amacına hizmet edecek şekilde düzenleyebilmektir. Bu düzenlemede, tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olmaları önemlidir.  Liderin ekibi ne zaman koruyacağı ne zaman ekibe sorumluluk vereceği ve bunlar için kullandığı yöntemler ekibin güvende hissetmesine yardımcı olur.

Amaç: Okuldaki yöneticilerin sorumlu oldukları alanlarda öğretmen, öğrenci, idari personel ve velileri kapsayan ve destekleyen şekilde planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Liderlik tanımı, anlamı ve etkisi
  • Görevsel ve mantıksal liderlik
  • Liderden beklenen: Koruma, güven, bilgi, destek
  • Süreç ve içerik analizi
  • Üstünden ve astından geribildirim alma yöntemleri

Hedef Kitle: Üst Yöneticiler

There are no upcoming events at this time