“Herkes eşittir” cümlesine katılan kişi sayısı oldukça fazladır. Oysa insanlar sıklıkla eğitim, memleket, gelir durumu, cinsel yönelim, etnik köken, dış görünüş, engellilik, yaş gibi bazı özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. İnsanların farklı özelliklerine dair önyargıların okul içinde çalışanlar, öğretmen, öğrenciler  ve veliler tarafından fark edilmesi ve azaltılması, barışçıl bir okul ortamını beraberinde getirir.

Amaç: Katılımcıların, eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, okulda ve eğitimde yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Kalıp yargı, önyargı, ayrımcılık süreci
  • Ayrımcılık türleri ve nedenleri
  • Eğitimde açık ve gizli ayrımcılık
  • Ayrımcılığın etkileri
  • Eğitimde insan onuru ve hakkı
  • Eşitlik neden ve nasıl mümkün

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler