Öğrenci, öğretmen ve velilerin okullarına bağlılıkları ve aidiyet duyguları hem eğitim verimini hem de okul içi huzuru olumlu etkilemektedir. Aidiyet ve bağlılık duygusu öğretmenlerin mesleki gelişim ve tatminin yanı sıra öğrencilerle birlikte yaşam boyu evde, okulda ve tüm ilişkilerde gelişim ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. Eğitimlerimizde, okul çalışanlarının, öğrencilerin ve velilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyecek konuları ele almayı hedefliyoruz.