TA’ya göre çocuklukta yaşamda kalma ve ilişki kurmak geliştirdiğimiz stratejilerin tekrarı çocuk ego durumlarımız, otorite figürlerinden kopyaladığımız ve tekrar ettiğimiz duygu, düşünce, davranışlar ebeveyn ego durumlarımız ve şimdi-buradaki “ben”in ürettiği seçenekler ise yetişkin ego durumlarımızdır. Eğitim ortamında öğreten ve öğrenen Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla birlikte yer alır. Öğretmenin kendisinin ve öğrencilerinin ego durumlarının farkında olması ilişki kurma ve öğretme becerilerini olumlu etkiler. Çünkü eğitimci ancak kendisinin ve öğrencisinin ego durumunu fark ederek şimdi ve burada ihtiyaçları tespit edebilir.

Amaç: Katılımcıların, eğitim ortamındaki iletişimlerinde Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarını olumlu ve verimli kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Çocuk ego durumları: Çocuklukta yaşamda kalma ve ilişki kurmak için geliştirdiğimiz stratejilerin eğitim ortamına yansımaları
  • Yetişkin ego durumları: Şimdi-buradaki “ben”in eğitimde ürettiği seçenekler
  • Ebeveyn ego durumları: Otorite figürlerinden kopyaladığımız ve tekrar ettiğimiz duygu, düşünce, davranışların eğitimciliğimize iz düşümleri
  • Egoların savaşı: Eğitimde kişilerin ego durumlarının analizi ve çözümler

Hedef Kitle: Okul çalışanları ve öğrenciler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı