Anne babalık, çocuk büyürken sorumluluk, kaygı, gurur, üzüntü, sevinç, öfke, yorgunluk gibi birçok duyguyu yaşamak ve idare etmek anlamına gelir. Kısaca ebeveynlik, bir denge işidir. Hata yapmanın ve telafi edebilmenin deneyimini ve sorumluluğunu içerir. Gerçekçi, doğal ve yakın ilişkinin ilk deneyimleri ebeveynlerden elde edilir.

Amaç: Katılımcıların, “yetkin” ebeveyn olma becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

 • Ebeveyn olmadan önce ve sonra
 • Ebeveynin kaygısı ve sevinci
 • Ebeveynin dört işlevi:
  1. Yakın ilişki
  2. Rehberlik
  3. Örnek olma
  4. Koruma ve Destek
 • Ömür boyu ebeveynlik

Hedef Kitle: Veliler