Bir ilişkinin kalitesi ve gücü  genellikle çatışmanın yaşanma şeklinden anlaşılır.  Zararlı ve yıkıcı çatışma yöntemlerinin altında çoğunlukla haset, ihtiyaçların ve değerlerin açıkça ortaya konamaması, tarafların kendisini ve/ya karşısındakini aşağıda, küçük görmesi yatar. Verimli ve yararlı çatışma yöntemleri ise ilişkideki tüm tarafların kendilerine ve birbirlerine güvenmelerinden, açıkça değer yargılarını, ihtiyaçlarını söyleyebilmelerinden ve eşitlikçi bakış açısından beslenir. Okul yaşamında ise verimli çatışma – tartışma yöntemleri geliştirebilmek, eşitlikçi okul kültürünün temelini oluşturabilir.

Amaç: Eğitimcilerin özel ve okul yaşamlarında çatışmayı yaratan nedenleri, ihtiyaçları anlama ve çatışmayı verimli şekilde yönetme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Çatışmasız ilişki neleri saklar?
  • Altta yatan ihtiyacı görebilmek
  • Yapıcı ve yıkıcı çatışma yöntemleri
  • Çatışmayı yönetirken 9 yöntem: Ne zaman, hangisi, nasıl?
    • Hakimiyet kurma, yatıştırma, sürdürme, iş birliği yapma, serbest bırakma, teslim olma, kural yoluyla karar verme, birlikte yaşama, pazarlık

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı