Empati en yalın haliyle diğerinin bakış açısıyla dünyaya bakabilmek, ve anlayabilmektir. Ancak çoğu kez ilişkide empati kurmak yeterli olmaz. Empatiye ek olarak destek, birbirinin ihtiyacını karşılamaya istekli ve becerikli olmak gerekir. Çünkü empati anlamamızı sağlar; ilişkinin gelişmesi ve verimli olması için tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını da gözetmesi gerekir. Yaşamdaki tüm ilişkilerde olduğu gibi,  okul/eğitim süreçlerindeki iletişimlerde de güven ve heyecanın yaratılması değerlidir. Çünkü heyecansız bir eğitim sıkıcı, güvensiz bir eğitim belirsiz ve temelsiz olabilir.

Amaç: Eğitimcilerin iş ve özel yaşamlarında empatinin ötesindeki ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yollarını üretmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Empati yeter mi?
  • İlişkinin besini: Heyecan ve güven, şehvet ve şefkat
  • İlişkide 8 ihtiyaç:
    • Güven duyma, birlikte anlamlı deneyimler edinme, destek alma, tecrübelerin paylaşılması ve rehberlik, ilişkide kendin olabilme, iz bırakma, diğerinin benim için bir şey başlatması, sevginin ifadesi

Hedef Kitle: Okul çalışanları