Her değişim fırsatlar ve tehditler içerir. Kimileri değişime karşı “icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme” derken kimileri “aynı suda iki defa yıkanılmaz, dün dünde kaldı şimdi yeni şeyler söylemek zamanı” der. Değişim neden, nasıl ne zaman gerekir, kimseyi dışarıda bırakmadan birlikte hareket ediyor muyuz sorularının cevabı değişimin büyüsü ya da tehlikesini tanımlar. Okul her an değişime açık, değişimi çağıran bir ortamdır. Bu nedenle değişim için doğru yöntem, geribildirim  ve kapsayıcı bir plan kurgulamak değerlidir.

Amaç: Katılımcıların, okul içinde yaşanan değişimleri anlamaları, yapıcı eleştirel bir düşünceyle etkin bir katkı sağlamaları için bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

 • Değişim nedir, neden gerekir?
 • Değişim neden ‘direnç’le karşılanır?
 • Yenilenme ve fırsat olarak değişim
 • Hızlı ve yavaş değişenler
  1. Kraldan çok kralcılar
  2. İnatçılar
  3. Anlayıp anlatanlar
 • Değişmeyen gerçek: Değişim

Hedef Kitle: Okul çalışanları