Bazı insanlar yetişkin olmanın sorumluluğu ile özgürlüğü arasında gidip gelir. Kimisi sadece sorumlu davranıp sıkıcı olma riskine kimisi sadece özgürlüğü seçip sorumsuz olma riskine girer. Oysa yetişkinlik ne sıkıcı ne de sorumsuz olmaktır. Yetişkin olmak büyümek, eğlenmek, hayal kurmak, kapsamak ve destek olup, destek isteyebilmektir. Bir eğitimcinin yetişkin olması ise hem kendi gibi olup hem de öğrencilerinin birey olmasını destekleyebilmesinde gizlidir.

Amaç: Katılımcıların, özerk bir birey, bir yetişkin olmak üzerine desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yetişkin olma tanımı ve anlamı
  • Kişilik gelişimi
  • Yetişkinden beklenenler/ bekleyenler
    1. Sevgili, anne baba, arkadaş
    2. Okul ve kariyer
    3. Ben: Yeme alışkanlıkları, seçimler, hayaller
  • Hem kendin hem ilişkide olabilmek

Hedef Kitle: Okul çalışanları

İleri tarihli etkinlik bulunamadı