Okulların kendi içinde kapasitelerini güçlendirmeleri, okulun ilke ve değerlerinin, misyonunun, kültürünün, kurum çalışanları tarafından sahiplenilmesini ve korunmasını kolaylaştırır. Geliştirilen bir eğitim içeriğinin (seminer, atölye, program vb.) kurum çalışanları tarafından uygulanması, kapasite geliştirme çalışmalarının önemli bir adımıdır. Bu eğitim çalışmalarının kaliteli ve etkili uygulanabilmesi için, eğitici eğitimleri düzenlenerek, okul içinde görev alacak kişilerin eğitimcilik becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

Amaç: Eğitimcilerin, yetişkin ve akran eğitiminde, eğitimcilik becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yetişkin eğitiminde eğitimcilik becerileri
  • Konu hakimiyeti
  • İletişim ve grup yönetimi
  • Okul kapasitesinin geliştirilmesi
  • Süreç ve sonuç değerlendirme

Hedef Kitle: Okulda hizmet içi eğitim veren çalışanlar