Çocukluktan itibaren öğren(t)ilen kadın-erkek olma rolleri, eğitim ve çalışma hayatında eşitsizliklere neden olur. Toplum, kadınlara bakım, aile, ev gibi sorumluluklar yüklerken, erkeklere ise ev geçindirmek, karar almak, güçlü olmak gibi kalıpları uygun görür. Öğretmenlerin, okul çalışanlarının, velilerin, öğrencilerin bu kalıpları sürdürmeleri eşitlikçi, sağlıklı, huzurlu ve mutlu eğitim ortamlarının gelişmesini önleyebilir. Kadın ve erkeğin birlikte eşit paydaşlar olarak çalışabilmesi, çalışanların, velilerin ve öğrencilerin ayrımcı olmadan hareket edebilmeleri, eşitliği benimsemeleri, okulu ve okulun kültürünü de olumlu yönde değiştirecektir.

Amaç: Katılımcıların, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Biyolojik ve toplumsal cinsiyet
  • Cinsiyet rolleri nasıl gelişir?
  • Cinsiyet kurabiyesi
  • Cinsiyet rollerinin etkisi
  • Eşitlikçi rol ve fırsat dağılımı

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler

There are no upcoming events at this time