Okulda yöneticilerin en temel işlevi, okuldaki ilişkileri, süreç ağlarını, okulun amacına hizmet edecek şekilde düzenleyebilmektir. Bu düzenlemede, tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olması olgularını gözetebilmek önemlidir.

Amaç: Okuldaki yönetici adaylarının sorumlu oldukları alanlarda planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Liderlik tanımı, anlamı ve etkisi
  • İlişkide ve yönetimde ihtiyaçların belirlenmesi
  • Yönetici olmadan önce ve sonra
  • Süreç ve içerik analizi
  • Üstünden ve astından geribildirim alma yöntemleri

Hedef Kitle: Okulda yönetici adayları ve yeni yöneticiler

There are no upcoming events at this time