Psikolojide varoluşçu-hümanistik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar. TA eğitimlerinde bu ego durumlarının okulda ve eğitimde ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. TA’ya göre özerk (otonom) olabilmenin bileşenleri olan doğal (spontan), bilinçli/farkında ve içten (konsantre ve motive) olabilmenin eğitimde seçenekleri üretilmektedir.