TA’nın kurucusu Eric Berne “Bir bilgiyi altı yaşında bir çocuğun anlayabileceği bir şekilde anlatabilme” ilkesini önemser. Eğitim süreçlerinde açık iletişim ve öğrenen-öğreten arasındaki ilişkinin eşitlikçi bir şekilde kurulması için TA bakışı çok yardımcı olabilir. Okulda “Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn” ego durumlarının öğrenci, öğretmen, veli ve kurum olarak okul düzeyinde işlevsel kullanımı son derece yararlıdır. TA’nın “özerk (otonom) olma” kavramını oluşturan karşılıklı içten ilişki, bilinç/farkındalık ve doğallık verimli bir eğitimin amacı olarak görülebilir.

Amaç: Katılımcıların, TA kavramları ile eğitim ortamında kendini, ilişkilerini ve okulu/eğitimi analiz etmesi ve çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Okulun ve eğitimin Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumları
  • Okulun ve eğitimin yaşam kurgusu/senaryosu
  • Eğitimde özerklik: Farkında, doğal ve içten
  • Eğitimde fark edilme ve kabul alma yolları
  • Bilinçli ve bilinçdışı sabotajlar
  • Eğitimde ve okulda oynanan psikolojik oyunlar

Hedef Kitle: Okul çalışanları ve öğrenciler