Tüm davranışlar bir güç kullanımını içerir. Bu gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, okulda nasıl kullanıldığı okula bağlılık, aidiyet, eğitimin kalitesi gibi kavramları doğrudan etkiler. Diğerini engellemek, önyargılar, gücü/bilgiyi elinde tutmak gibi olumsuz güç kullanımının göstergesidir. Olumsuz güç kullanımının dayanışma, geribildirime açık olma, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşma gibi olumlu güç kullanımını içeren davranışlarla değiştirilebilmesi zorbalığı önlemekte en önemli adımdır.

Amaç: Katılımcıların, şiddet, güç konusunda farkındalık kazanmaları, okulda zorbalığı (olumsuz güç kullanımını) önlemek ve olumlu güç kullanımı, paylaşım, dayanışma destek için yapılabilecekler üzerine bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Güç tanımı, anlamı ve etkisi
  • İlişkilerde ve işyerinde güç kullanımı
  • Şiddet ve olumsuz güç, zorbalık
  • Gücün diğer yüzleri: Güven, cesaretlendirme, dayanışma
  • Sınırlar ve kurallar

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler