İlişkinin Kapıları

İletişim, sosyal hatta fiziksel bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılanmazsa insanın sağlığı bozulabilir. Etkili iletişim; duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişilere somut, açık aktarabilmek ve karşımızdaki kişiyi dinlemek ve anlamak ile mümkün olabilir. Evde, okulda sağlıklı iletişimin gerçeklemesi, ilişkinin korunması ve sürdürülebilmesi için ebeveyn ve öğretmenin gücünü olumlu ve işlevsel şekilde kullanabilmesi ve ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sınırların belirlenmesi etkili olur.

Amaç: Katılımcıların eğitim yaşamında; yöneticileri, ekip arkadaşları, öğrenci ve velilerle ilişkilerinde farkındalık ve verimli iletişim becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • İletişimde önyargılar, ben-sen algısı
  • Öğrenci ve öğretmenin değer ve etki yaratma ihtiyacı
  • Eğitim ortamında ilişkiyi yapılandırma ve sınırlar
  • Eğitimde ilişkinin ve gücün olumlu ve işlevsel kullanımı
  • Etkili dinleme ve kendini ifade etme

Hedef Kitle: Okul çalışanları