Hepimiz, davranışlarımızın, kişiliğimizin diğerleri üzerindeki etkisini merak ederiz. Bir geribildirimin, gerçek, yararlı ve iyi olması, onu yapıcı bir geribildirim haline getirir. Yıkıcı geribildirim ise, “yargılayan, aşırı ve zamansız yüzleştiren, gizli mesajlar” içerir. Tüm ilişkilerde olduğu gibi, okul ortamındaki ilişkilerde de geribildirim alışverişinin gerçekçi, işlevsel ve verimli olması için son derece önemlidir.

Amaç: Katılımcıların eğitim ortamında;  öğrenci, veli, yönetici, öğretmenlerle ilişkilerinde yapıcı/verimli geribildirim alışverişi yapma becerilerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Geribildirimin tanımı, anlamı, nedeni, etkisi
  • İlkeler: Yararlı, işlevsel, somut, öncelik, bağlam, gelişim adımları
  • Geribildirim formülasyonu
  • Yöntemler: Doğrudan, soru sorarak, sandviç, bilgi ve yöntem önermek, yorum
  • Zor konular: Olumsuz geribildirim, yüzleştirme; ne zaman, nasıl, neden

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler