Kitlesel travma söz konusu olduğunda, bir çok düzeyde belirsizlik oluşur. Ne olduğunu anlamlandırma, bilgi edinme, iç ve dış kaynakları gözden geçirerek harekete geçme gibi ihtiyaçlar ön plana çıkar. Travmalardan en çok etkilenen gruplardan birinin çocuklar olduğu düşünüldüğünde,  çocuklarla yakın ilişkide olan ebeveyn, öğretmen gibi yetişkinlerin tutumu psikolojik açıdan önemli ve belirleyicidir.

Amaç: Okulda ya da okulu ilgilendiren bir travma yaşandığında; travmanın anlamı-etkisi, psikolojik sonuçları ve travma sonrası psikolojik sağlamlık için yapılabileceklerin kapsanması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Travmanın tanımı, etkisi, anlamı
  • Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velinin travması
  • Farklı yaş gruplarına travmanın etkisi
  • Herkes farklı baş eder: Travmayla baş etmede “Basic Ph modeli”
  • Psikolojik sağlamlık için süreç analizi ve müdahale yöntemleri

Hedef Kitle: Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli