Yöneticinin kurumun amacı ve sürecinin farkında olması ve etkin müdahalesi üzerine

Kurumda yöneticinin en temel işlevi süreç ve içerik arasındaki dengeyi tutabilmektedir. Yani kurumdaki ilişkileri (süreç ağlarını), kurumun amacına hizmet eder şekilde düzenleyebilmektir… Bu düzenlemede tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olması önemlidir.

Kurumdaki yöneticiler için geliştirilen bu eğitimde genel amaç katılımcıların kurum içinde sorumlu oldukları alanlarda yönetim, iletişim, geribildirim becerilerini desteklemektir. Bir başka deyişle katılımcıların süreç planlama, süreç analizi/teşhisi ve sürece müdahale becerilerini güçlendirmek/desteklemek programın temel hedefleridir.

Alt Başlıklar

  • İlişkide ve yönetimde ihtiyaçlar: Bireye, gruba, yöneticiye kuruma özgü ilişkisel ihtiyaçlar ve yöneticinin bu ihtiyaçları karşılama yolları
  • Ego durumları ve liderlik: Yöneticinin “çocuk, yetişkin ve ebeveyn*” ego durumlarının analiz ve kurumda bu ego durumlarının kurumda işlevsel kullanımı
  • Yöneticinin geribildirim alışverişi: Geribildirim alışverişinde önemli 5 sürücünün tanımı fark edilmesi ve uygun kullanımı
  • Çatışma çözümü: Çatışmanın kaçınılmaz oluşu ama aynı zamanda demokratik, işlevsel çözümü
  • Kurumda oynanan psikolojik oyunlar ve çözümü: Kurum için oynanan psikolojik oyunların fark edilmesi ve yöneticinin müdahale yolları

Hedef Kitle: Yöneticiler

*: Psikolojide bütüncül bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analizin ego durumları kavramı kullanılır.