Ergenliğin bir kriz ya da eğlenceli bir gelişim dönemi olma ikilemi hakkında

Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir köprü olarak tanımlanır. Bazı uzmanlar ergenliğin “yeniden doğuş” olarak da tarif eder. Belki de bu nedenle ergen korunması, kollanması, yönetilmesi gereken biri gibi görünür. Öte yandan ergenlik hem bedensel hem de sosyal olarak sınırların değiştiği bir dönemdir. Ergen hareket etmek, arkadaş edinmek, kendisi gibi olmak kısaca büyümek sınırlarını geliştirmek ister. Merakları ve duyguları onu yönetir ve bilerek-bilmeyerek riskler alabilir. Tam da bu noktada ergenle nasıl bir dille konuşacağınız, onun söylediğini nasıl anlayacağınız ayrı bir önem kazanır. Zira ergen bu dönemde hem kendisi gibi olmaya hem de güvenli bir rehbere ihtiyaç duyar. Çünkü ergenler bu dönemde kişiliklerini gözden geçirir revize ederler. Ayrıca çok eğlenceli ve yaşam enerjisi ile dolu olabilirler.

Bu eğitimde ergenlik döneminin, ebeveynler ve ergenler için aynı zamanda bir gelişim ve büyüme fırsatı olduğu ele alınacaktır. Ergenlik döneminin sağladığı olanakların ebeveyn-ergen ilişkisine farklı boyutlarda yansımaları tartışılacaktır.

Alt Başlıklar

  • Ergenin duyguları düşüncelerinden daha hızlı: Farklı ergenlik dönemlerinde duygu ve düşüncelerin etkileşimi
  • Ergenin yaşamında 6 risk ve fırsat: Ergenin kendini koruması ve geliştirebilmesi için ebeveyne düşenler
  • Ergeni takdir ve eleştiri: Ergen için önemi olan “yetkinlik, karakter, şefkat, bağlılık/sosyal ilişki ve güven” alanlarında ebeveynin takdir ve eleştiri yaklaşımı

Hedef Kitle: Kurumda çalışan ergen yaşta (11 – 18 yaş) çocuğu olan ebeveynler