Doğumla birlikte ezberlenen/ezberletilen cinsiyet kalıplarının iş ve özel yaşama etkileri hakkında

Çocukluktan itibaren öğren(t)ilen kadın-erkek olma rollerinin eğitim ve çalışma hayatında görülen eşitsizliklerinin giderilmesi, hem kadınlar hem de erkekler hem de kurumlar için önemlidir.

Toplum, kadınlara bakım, aile, ev gibi sorumluluklar yüklerken, erkeklere ise ev geçindirmek, karar

almak, güçlü olmak gibi kalıpları uygun görür. Bu yükler herkes için hem özel hayatta hem de iş hayatında sorunlara yol açar. Kadınların çalışma hayatının sorumluluklarının yanı sıra ev içi ve çocuk bakımı ile ilgili sorumluluklarını da devam ettirdikleri, bu nedenle çift yük aldıkları söylenebilir.

Diğer taraftan toplumun erkeğe uygun gördüğü rollerin aksine erkeklerin de ev içi ve çocuk bakımı gibi sorumlulukları almaları için desteklenmeleri gerekir. Böylece eşitlikçi, sağlıklı, huzurlu ve mutlu ilişkilerin gelişmesi sağlanabilir ve bu algı değişimi iş hayatına da yansıyabilir, kadın ve erkeğin birlikte eşit paydaşlar olarak çalışabilmesi mümkün olabilir. Kişilerin eşitliği benimsemeleri, kurumu ve kurumun kültürünü de olumlu yönde değiştirecektir.

Alt Başlıklar

  • Eşitlik: Eşitliğin önündeki kalıp yargı, önyargı gibi engellerin fark edilmesi ve gelişim için temel hakların tartışılması
  • Toplumsal cinsiyet rolleri: Toplumun bireye yüklediği “böyle ol, böyle olma” rollerinin tanımı
  • Toplumsal cinsiyet rollerinin evde, işte, sokakta etkisi: Ezberletilen kadın-erkek olma rollerinin fırsatları, ilişkileri, iş yaşamına birey ve kurum için etkileri
  • Yaşam döngüsü ve toplumsal cinsiyet rolleri: Erken çocukluk, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde cinsiyet rollerinin öğrenilme ve sonraki kuşaklara öğretilmesi
  • Cinsiyet eşitliği nasıl ve neden: Her bireyin kaynaklardan eşit/adil yararlanmasının yolları ve bireye, kuruma etkileri

Hedef kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler