Doğumla birlikte ezberlenen/ezberletilen cinsiyet kalıplarının eğitim ve özel yaşama etkileri hakkında

Çocukluktan itibaren öğren(t)ilen kadın-erkek olma rollerinin eğitim ve çalışma hayatında görülen eşitsizliklerinin giderilmesi eğitim kurumları için oldukça önemlidir. Toplum, kadınlara bakım, aile, ev gibi sorumluluklar yüklerken, erkeklere ise ev geçindirmek, karar almak, güçlü olmak gibi kalıpları uygun görür. Öğretmenlerin ama özellikle öğrencilerin bu kalıpları eğitim hayatında sürdürmeleri eşitlikçi, sağlıklı, huzurlu ve mutlu ilişkilerin gelişmesini önleyebilir. Oysa eşitlikçi ve her öğrencinin istediği seçimi yapıp hak etmek için emek harcaması gelişimi destekler. Kadın ve erkeğin birlikte eşit paydaşlar olarak çalışabilmesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin ayrımcı olmadan hareket edebilmeleri eşitliği benimsemeleri, okulu ve okulun kültürünü de olumlu yönde değiştirecektir.

Alt Başlıklar

  • Eşitlik: Eşitliğin önündeki kalıp yargı, önyargı gibi engellerin fark edilmesi ve gelişim için temel hakların tartışılması
  • Toplumsal cinsiyet rolleri: Toplumun bireye yüklediği “böyle ol, böyle olma” rollerinin tanımı
  • Toplumsal cinsiyet rollerinin evde, işte, sokakta etkisi: Ezberletilen kadın-erkek olma rollerinin fırsatları, ilişkileri, iş yaşamına birey ve okul için etkileri
  • Yaşam döngüsü ve toplumsal cinsiyet rolleri: Erken çocukluk, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde cinsiyet rollerinin öğrenilmesi ve sonraki kuşaklara öğretilmesi
  • Cinsiyet eşitliği nasıl ve neden: Her bireyin kaynaklardan eşit/adil yararlanmasının yolları ve bireye, okula etkileri

Hedef Kitle: Okul Çalışanları, Yöneticiler, Öğrenciler