Geribildirimin, gerçek, yararlı ve iyi olması üzerine

İletişim çoğu kez aynı zamanda bir geribildirimdir. Hepimiz özel ve iş yaşamımızda yaptığımız davranışların ve kişiliğimizin diğerleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu merak ederiz. Hatta zaman zaman bu etki bizi endişelendirebilir. Zaman zaman ise duygusal olarak besler, geliştirir.

Bir geribildirimin, gerçek, yararlı ve iyi olması onu yapıcı bir geribildirim haline getirir. Yıkıcı geribildirim ise, “yargılayan, aşırı ve zamansız yüzleştiren, gizli mesajlar” içeren geribildirimdir. Tüm ilişkilerde olduğu gibi işyerindeki ilişkilerde de geribildirim alışverişi gerçekçi, işlevsel ve verimli olmak için son derece önemlidir. Bu eğitimde geribildirim ilkeleri, yöntemleri ve süreci ele alınacaktır.

Alt Başlıklar:

  • Geribildirim vermeden önce: Tarafların, kurumun ve kültürün beklentilerinin tanımlanması, geribildirim kontratı
  • Geribildirim penceresi ve ilkeleri: Güven, açıklık, karşılıklılık ilkelerine bağlılık ve koruyan, izin veren, uygun hız ve yönde geribildirim
  • Geribildirim yöntemleri: Doğrudan, soru sorarak, sandviç yöntemi, bilgi, yorumla geribildirim alışverişi
  • Geribildirim süreci: Geribildirimin başlangıç, gelişme ve sonlandırma aşamaları

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler