İhtiyaçların işareti “duyguları” anlamak ve açıklamak hakkında

Duygular düşüncelerimizi, kararlarımızı, davranışlarımızı yani hayatımızı etkiler. Hayatımızın her döneminde duygularımızla olan ilişkilerimiz; onları ne kadar etkili taşıyabildiğimiz ve düzenleyebildiğimiz psikolojik sağlığımızla, ilişkilerimizle, başarımızla yakından ilişkilidir. Bizi bu kadar derinden ve büyük ölçüde etkileyen duygular üzerine düşünmek ve çalışmak onları işlevsel olarak kullanabilmek için oldukça önemlidir.

Bu eğitimde kendi duygularımızı tanımak, fark etmek, isimlendirebilmek, ifade edebilmek ve yönetebilmenin yanı sıra başkalarının duygularını da fark etmek ve anlamak üzerinde durulacaktır. Duygulara dair meseleler üzerinde kafa yormak hem kişinin kendi duygularını düzenleyebilmesi hem de çalışma arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurabilmesi açısından katılımcılara oldukça önemli katkılar sunacaktır.

Alt Başlıklar

  • Duyguları tanımak: Duygunun ve altındaki ihtiyacın tanımın yapılabilmesi
  • Duyguları anlamak ve isimlendirmek: Duygunun adının konulması, iş ortamında ve yaşamda yaşanma şeklinin anlaşılması
  • Duygu düzenleme süreci: Bir duygunun yönetilme yolları
  • Diğerinin duygusunu fark etmek ve anlamak: Başkasının duygusunu anlayıp, uygun yaklaşımda

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler