“Herkes eşittir ama bazıları daha mı eşittir” hakkında

“Herkes eşittir” cümlesine katılan kişi sayısı oldukça fazladır. Oysa hem günlük hayatta hem de iş yaşamında insanlar eğitim, memleket, gelir durumu, cinsel yönelim, etnik köken, dış görünüş, engellilik, yaş gibi bazı özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalabiliyor.

İnsanların farklı özelliklerine dair önyargıların öğretmen ve öğrenciler tarafından fark edilmesi ve azaltılması, okul içindeki kişilerin fırsatlardan ve haklardan eşit yararlanmasını sağlarken, barışçıl bir eğitimi beraberinde getirir.

Alt Başlıklar

  • Ayrımcılık ve eşitlik: Ayrımcılığın ve eşitliğin fark edilmesi
  • Ayrımcılığa giden yolda kalıp yargılar, önyargılar: Ayrımcılığın doğuştan değil sonradan öğrenilmesi ve eşitlikle değişiminin mümkün olması
  • Ayrımcılığın olumsuz etkileri: Birey, okul ve toplum üzerinde ayrımcılığın ekonomik, ruhsal, sosyal etkileri
  • Evde, okulda, toplumda ayrımcılığın önlenmesi: Eşitliğin etkileri ve ayrımcılığı yaratan önyargıların, kalıp yargıların kaldırılması, vazgeçilemez, devredilemez insan haklarının okul kültürüne yansıtılması

Hedef Kitle: Öğrenci, Öğretmen, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları ve Veliler