İşyerinde gücün olumlu ve olumsuz kullanımı hakkında

Tüm davranışlar bir güç kullanımını içerir. Bu gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, işyerinde nasıl kullanıldığı kuruma bağlılık, aidiyet, iş verimi gibi kavramları doğrudan etkiler. Korku, endişe, haset, güvensizlik gibi duygular kurumda ilişkileri ve çalışmaları olumsuz etkilerken, güven, cesaretlendirme, duyguların ve isteklerin açıkça ifade edilebilmesi kurum kültürünü olumlu etkilemektedir. Diğerini engellemek, önyargılar, gücü/bilgiyi elinde tutmak vb. olumsuz güç kullanımını, dayanışma, geribildirime açık olmak, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşarak gücün olumlu kullanımıyla değiştirilebilmesi değerlidir. Bu eğitimde kurumda gücün olumlu ve olumsuz kullanımının fark edilmesi, olumlu güç kullanımı için yapılabilecekler üzerinde durulmaktadır.

Alt Başlıklar

  • Güç ve gücün kullanımı: İlişkilerde ve işyerinde gücün tanımı ve etkisi
  • Güç sarhoşluğu ve korkusu: İnsanların gücü, parayı, bilgiyi istemelerinin altındaki ihtiyaçlar ve güçlü olandan korkunun nedenleri
  • Gücün olumlu kullanımı: Dayanışma, eşitlik, destek olarak güç kullanımının ilişkilere ve kuruma katkısı
  • Gücün “sorumlu ve bilinçli” kullanılması: Kurumun bir çalışanı olarak sosyal ve psikolojik sorumluluğun yerine getirilmesi, sorumluluk etiğinin fark edilmesi

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler