Çocukların ihmal, istismardan korunması ve gelişim olanaklarının sunulması üzerine

Çocukların evde, okulda, mahallede, arkadaş gruplarında sağlıklı, mutlu olmaları önemlidir. Temel haklarından faydalanabilen çocuk; bir başka değişle ihmal ve istismardan, şiddetten korunan, gelişimi desteklenen, ilgi ve şefkat gören çocuklar, mutlu, özgüvenli, barışçıl yetişkinler

olabilirler. Çocuğun korunması elbette sadece anne babanın sorumluluğu değildir. Vatandaş, eğitimci, devlet, toplum olarak hepimiz çocukların ihmal ve istismardan korunmasından, sağlıklı bireyler olarak yetişmesinden sorumluyuz. Tam da bu nedenle, evde, okulda, mahallede etkili müdahalelerde bulunabilmek için hepimizin çocuk ihmal ve istismarının nasıl ortaya çıktığını ve etkilerini bilmemiz, farkında olmamız gerekir.

Bu eğitimde çocuk ihmal ve istismarının nedenleri, etkileri, öğretmenler, okul çalışanları ve de velilere düşen görevler ve yapılabilecekler ele alınacaktır.

Alt Başlıklar

  • Toplumda çocuk algısı ve çocuk hakları: Çocuğun nasıl algılandığı ve bu algının çocuk haklarına etkisi
  • Çocuk ihmal ve istismarı: Yetişkinin çocuk için yapması ve yapmaması gerekenler
  • Türkiye’de ve dünyada durum: Çocuk ihmal ve istismarında ülkemizin ve dünyanın durumu, önlemler, sistemler, müdahaleler
  • Çocuklara güvenli dünya için yetişkine düşen: Öğretmen, okul çalışanı, ebeveyn ve vatandaş olarak çocuk koruma alanında sorumluluklar

Hedef Kitle: Öğretmenler, Veliler ve Okul Çalışanları, Öğrenciler