Gelişimi destekleyen ya da engelleyen rehberler, rol modeller, ebeveynler hakkında

Otorite, herkes için geçerli, işlevsel bilgi ve beceri üreten kişidir. İnsanlar “otorite” olanın bilgi ve becerisinden yararlanarak büyürler. Yaşamda ebeveynlerin, öğretmenlerin veya yöneticilerin etkin otorite olabilmeleri ancak koruyarak, geliştirerek sınırlar çizerek ve büyümek için gerekli desteği sağlayarak mümkün olabilir.

Bu eğitimde kurumda çalışanların gelişimi için, kurum yapısının, yöneticilerin ve tüm ekibin koruyan sınırların ve geliştiren davranışlarının anlamı ele alınacaktır. Ayrıca çalışanların, otorite algılarını anlamaları, otoriteyle anlamlı, gerçekçi, demokratik bir ilişki kurabilmeleri için gerekli müdahalelerin neler olabileceği üzerinde durulacaktır.

Alt Başlıklar

  • Otoritenin tanımı ve etkisi: Otoritenin herkesin yaşamındaki anlamı ve iş yaşamına etkisi
  • Sahte otorite: Kurtarıcı ve Zalim: Korkutan ve güçsüzleştiren liderlik/otorite davranışlarının iş yaşamındaki tanımı ve etkileri
  • Geliştiren otorite: Koruyan ve Besleyen: Güvenli ve cesaretlendiren iş ortamı yaratan liderliğin/otoritenin tanımı ve etkileri

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler

Not: Sadece yöneticilerin katılacağı bir eğitimde, yöneticilere özgü ayrı bir kapsam ve içerik oluşturulabilir.