Gelişimi destekleyen ya da engelleyen rehberler, rol modeller, ebeveynler ve öğretmenler hakkında

Yaşamda ebeveynlerin, öğretmenlerin veya yöneticilerin etkin otorite olabilmeleri ancak koruyarak, geliştirerek, sınırlar çizerek ve büyümek için gerekli desteği sağlayarak mümkün olabilir.

Bu eğitimde okulda çalışanların gelişimi için, okul yapısını, öğretmenleri ve tüm ekibi koruyan sınırların ve geliştiren davranışların anlamı ele alınacaktır. Ayrıca öğrencilerin ve okulda var olan tüm bireylerin, otorite algılarını anlamaları, otoriteyle anlamlı, gerçekçi, demokratik bir ilişki kurabilmeleri için gerekli müdahalelerin neler olabileceği üzerinde durulacaktır.

Alt Başlıklar

  • Otoritenin tanımı ve etkisi: Otoritenin herkesin yaşamındaki anlamı ve okul yaşamına etkisi
  • Sahte otorite: Kurtarıcı ve Zalim: Korkutan ve güçsüzleştiren liderlik/otorite davranışlarının okul yaşamındaki tanımı ve etkileri
  • Geliştiren otorite: Koruyan ve Besleyen: Güvenli ve cesaretlendiren eğitim ortamı yaratan liderliğin/otoritenin tanımı ve etkileri

Hedef Kitle: Öğrenci, Öğretmen, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları ve Veliler

Not: Sadece yöneticilerin katılacağı bir eğitimde, yöneticilere özgü ayrı bir kapsam ve içerik oluşturulabilir.