Okulda gücün olumlu ve olumsuz kullanımı hakkında

Tüm davranışlar bir güç kullanımını içerir. Bu gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, okulda nasıl kullanıldığı okula bağlılık, aidiyet, eğitimin kalitesi gibi kavramları doğrudan etkiler. Korku, endişe, haset, güvensizlik gibi duygular okuldaki ilişkileri ve çalışmaları olumsuz etkilerken, güven, cesaretlendirme, duyguların ve isteklerin açıkça ifade edilebilmesi okul kültürünü olumlu etkilemektedir. Diğerini engellemek, önyargılar, gücü/bilgiyi elinde tutmak vb. olumsuz güç kullanımı zorbalık olarak tanımlanabilir. Zorbalığın dayanışma, geribildirime açık olmak, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşarak gücün olumlu kullanımıyla değiştirilebilmesi değerlidir.

Bu eğitimde okulda gücün olumlu ve olumsuz kullanımının fark edilmesi, olumlu güç kullanımı için yapılabilecekler üzerinde durulmaktadır.

Alt Başlıklar

  • Güç ve gücün kullanımı: İlişkilerde ve okulda gücün tanımı ve etkisi
  • Güç sarhoşluğu, zorbalık ve korkular: İnsanların gücü, parayı, bilgiyi istemelerinin altındaki ihtiyaçlar ve güçlü olandan korkunun nedenleri
  • Gücün olumlu kullanımı: Dayanışma, eşitlik, destek olarak güç kullanımının ilişkilere ve okula katkısı
  • Gücün “sorumlu ve bilinçli” kullanılması: Okulun bir çalışanı olarak sosyal ve psikolojik sorumluluğun yerine getirilmesi, sorumluluk etiğinin fark edilmesi

Hedef Kitle: Öğretmenler, Yöneticiler, Okul Çalışanları, Öğrenciler