Kurumsal Kültürün Farklılıkları Kapsaması, Eşitliği Sağlaması ile İlgili Eğitimler: Bilindiği üzere bir zincir en zayıf halkasının gücü kadar güçlüdür. Bir kurumda da çalışanların ekip ve birey olarak eşitlikçi ve barışçıl (huzurlu) bir kurumda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Bu sayede herkes destek verme isteği ve destek alma hakkına sahip hissedebilir. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler de demokratik bir kurum kültürü oluşturmakla mümkündür. Kurum kültürüne ilişkin eğitimlerimizde çalışanların iş ve özel yaşamlarında eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık bakış açıları kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz.